Yükleniyor...
VİZYON MİSYON

• VİZYONUMUZ
Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesinde işitsel yetersizlik alanında tanı almış bireylerin eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini birey ve toplumun yararına olacak şekilde çalışmalar yapmak. İşitme ve konuşma bozuklukları alanlarında,  işitsel alanda işlevsel yetersizliği bulunan bireylere yönelik rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerin çağın gereksinim ihtiyaçlarına göre rehabilitasyon psikolojisi alanında uygun olan teknik ve yöntemlerin kullanılarak  rehabilitasyon hizmetlerinin en yüksek seviyede uygulandığı bireyin ve toplumun yaranının ön planda tutulduğu bölgesel bir özel eğitim merkezi olmak.
• MİSYONUMUZ
İşitme ve işitsel yetersizlik alanlarında doğal, işitsel ve görsel sözel, yöntem ve tekniklerin kullanılarak  cochelear implant öncesi ve sonrası eğitimleri bireyin yararına olacak şekilde faydanılmasının sağlanması, erken bebeklik ve çocukluk dönemi eğitimi ile okul çağı eğitim dönemlerinde bireylerin yararına göre çalışmalar yapmak,  işitsel yetersizliği olan bireylere  yönelik modern konuşma terapisi yöntemlerinin kullanılarak bireyin akıcı ve düzgün konuşmasının sağlanması iletişim, dil ve sosyallik alanların geliştirilerek bireyin topluma kazandırılmasının sağlaması öncelikli hedeflerimiz olacaktır.


Siz değerli ailelerimizi ve alanında çalışan tüm profesyonellerimizi ve kurumumuzu yakından tanımak isteyen siz değerli bireylerimizi merkezimizde görmekten mutluluk duyarız. Gelin tanış olalım . “Sessiz dünyanın sesine kulak verelim”