Yükleniyor...
COCHLEAR IMPLANT SONRASI EĞİTİM

Cerrahi müdahalesi yapılmış olan ve cihazı takılmış olan bireylerin cerrahi müdahale sonrası eğitimlerinin süreğen düzeyde devam edilmesi gerekmektedir. Cochelear ımplant sonrası bireylerin yeni yaşantısına hazırlanması ,uyum süreçlerinin aşılması cochelear ımpılant öncesi edinilen eğitim ve bilgilerin yeniden birleştirilerek bireyin yararına olacak şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Cochelear ımpılant sonrasında işitsel uyaran tepki ilişkisi ve beyin ve davranış ilişkisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. özelikle bireyin sesleri tanıma algılama sesli uyaranlara tepki verme, ses çeşitlerini fark etme dinleme ve anlama ,işittiğini ifade edebilme yetisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Kurumumuzda cochelear implant sonrası eğitim aşamalar halinde ve ve bir ekip çalışması içerisinde yürütülmektedir. Cochelar impilant sonrası çocuğun yeni yaşantısına hazırlanması ailenin bu konuda bilgilenmesi cerrahi müdahale sonrası görülecek sorunların en aza indirgenmesi için aile ve çocuğa yönelik psikolojik destek verilmekte ve aile impilant sonrası eğitimine alınmaktadır.