Yükleniyor...
COCHLEAR IMPLANT ÖNCESİ EĞİTİM

Cochelar impilant öncesi eğitim işitsel yetersizliği olan çocukların eğitiminde oldukça önemli bir yer edinmektedir. Yapılan çalışmalar cochelear ımpılant öncesi eğitimin işitsel yetersizliği olan çocukların cerrahi müdahale sonrası gelişimlerine yönelik olumlu ve destekleyici olduğu yönündedir .cochelear ımpılant öncesi başlanılan eğitim de bireylerin bireysel ve grupsal eğitime uyum süreçleri sağlanmakta beyin ve davranış arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Beyin ve davranış arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi cochelerar impilnat ( cerrahi müdahale ) sonrası beyin ve davranış arasındaki ilişkilerin geliştirterek bireyin adaptasyonu ve sosyal uyumunu kolaylaştırmaktadır özelikle dikkat, algı ,bellek, yönelim, anlama, ve muhakeme yetilerinin gelişimini kolaylaştırmaktadır. 

Kurumumuzda cochelear ımplant öncesi eğitim önemli bir yer edinmektedir.cerrahi müdahalesi planlanan bireye yönelik ekip halinde çalışma başlatılmaktadır. Ekipte psikolog okul öncesi , işitme engeliler öğretmeni yer almaktadır. Ayrıca cerrahi müdahalesi planlanan bireylerin kurum psikologu tarafından öncelikle değerlendirmeleri yapılmakta eksik ve yetersiz olduğu alanlar tüm gelişim alanları değerlendirilmektedir. Değerlendirmeler sonucunda herhangi bir risk düşünülen bireyler ilğili birimlere konsulte edilerek takip edilmektedir. cochelar implant öncesi aileler aile eğitimine alınmakta ailelere cerrahi müdahale öncesi bilgilendirilmeler yapılmakta yaşanılacak stressel faktörlerin en asgari düzeye indirilmesi hedeflenmektedir.