Yükleniyor...
BİREYSEL EĞİTİM

Bireysel eğitim işitsel yetersizliği olan çocuklarımızın açısından ses izolasyonu yapılmış ve yapılandırılmış bir sınıf ortamı içerisinde bireysel eğitimci ile öğrencinin birebir eğitim alması durumudur.  Bireysel eğitimde  eğitimci, öğrencinin  bireysel gelişimi dikkate alarak var olan yetilerinin geliştirilmesi eksik ve yetersiz olan alanların ise  geliştirilmesi hedeflenmektedir .
Bireysel eğitimde;

• İşitme ve dil eğitimi,
• Alıcı ve ifade edici dil gelişimi eğitimi,
• Okuma yazma eğitimi,
• İletişim ve sosyal beceriler geliştirme eğitimi,
• Oyun becerileri geliştirme eğitimi,
• Öz bakım geliştirme eğitimi verilmektedir...